Творча майстерня вчителя

Матеріал з Освіта Вінниччини

Перейти до: навігація, пошук

Глобалізація сучасного інформаційного світу сприяла утвердженню медіакультури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Ми живемо в історично складний та інформаційно насичений час, працюємо над формуванням національної моделі освіти, що є частиною процесу долучення до світового освітнього простору.

Сучасна людина, щоб почувати себе в світі комфортно, повинна вчитися постійно, навчання для неї має стати природною і цікавою справою. Тому мета школи - формування цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок; виховання в учня здатності діяти і бути успішним у динамічному сучасному суспільстві.

Випускник XXI століття живе в світі комп'ютерів, Інтернету, в міжнародному інформаційному просторі, і уміння користуватися інформаційними технологіями забезпечує його життєвий успіх. Тому важливо вже зараз перетворити інформаційний освітній простір у середовище, яке збагатить учня, сформує у нього якості, необхідні для життя в інформаційному суспільстві.

Сучасне життя вимагає і від учителів володіння комп'ютерною технікою, тому що багатьом учням більш близькими і зрозумілими є комп'ютерні та мультимедійні версії тем шкільних курсів.

Учитель XXI століття теж повинен знаходити свое місце в світі комп’ютерів та Інтернету. Використовуючи сучасні досягнення ІКТ педагог повинен готувати навчальні матеріали, конспекти уроків, створювати навчальні посібники, інші творчі матеріали, так необхідні йому у його повсякденній діяльності. Лише таким чином він йтиме у ногу з часом, не відстаючи від своїх учнів.

На зміну папкам з пожовклими листками (які, зазвичай, ніхто, крім «перевіряючих», не гортає) повинні прийти електронні банки учительських доробок, реалізованих педагогічних інноваційних проектів, творчих напрацювань учителя. І якщо учитель вважає це можливим, а на наше щире переконання саме так і повинно бути, ці матеріали будуть доступними широкому колу колег. Лише таким чином передовий педагогічний досвід, методичні знахідки, навчальні посібники, створені учителями, будуть приносити не лише можливі перемоги у різноманітних конкурсах, а й бути реально використаними широким педагогічним загалом.

Саме з метою популяризації, відкритості та широкого впровадження кращого педагогічного досвіду учителів м.Вінниці створена система http://dorobok.edu.vn.ua

Особисті інструменти