Портфоліо Стромила Івана з теми: «Вплив комп’ютера на здоров’я людини»

Матеріал з Освіта Вінниччини

Перейти до: навігація, пошук


Зміст

[ред.] Назва проекту

"Вплив комп’ютера на здоров’я людини"

[ред.] Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика. Основи здоров'я.

[ред.] Навчальна тема (як записано в програмі)

«Інформатика. Техніка безпеки. Інформація та інформаційні процеси».

[ред.] Вік учнів, клас

10 клас (16 років)

[ред.] Стислий опис проекту

Навчальний проект: «Вплив комп’ютера на здоров’я людини» передбачає вивчення питання впливу персонального комп’ютера на здоров’я людини. Досліджуються відомості з організації робочого місця користувача персонального комп’ютера, розглядається профілактичний аспект цього питання, а також останні наукові дослідження в цій галузі. В роботі над проектом учні проведуть соціометричне опитування лікарів різного фаху. Участь у проекті допоможе обговорити проблеми, які виникають піля тривалого перебування за комп’ютером. Сьогодні діяльність більшості працівників сучасних професій, пов’язана з використанням комп’ютерної техніки. Працюючи за комп’ютером, людина потрапляє під вплив різноманітних факторів.Цей навчальний проект буде проводитися в старших класах (10-11 класи). Він розробляється для того щоб майбутні фахівці з тієї чи іншої професії, розуміли, які безпечні/небезпечні умови праці.

[ред.] Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план реалізації

[ред.] Навчальні цілі

Проект допоможе учням знаходити інформацію про вплив комп’ютера на здоров’я людини, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з проблем звичайного навколишнього життя. При проведенні дослідження учні знайомляться із змістом проблеми. Відповідаючи на питання тесту, вони оцінюють свої знання із основ роботи на персональному комп’ютері.

При створенні презентації: - навчитися формулювати гіпотезу: - навчитися проводити соціологічне опитування лікарів різного фаху; - на основі проаналізованих та систематизованих даних навчитися будувати діаграми впливу комп’ютера на здоров’я людини; - навчитися робити висновки про вплив комп’ютера на психологію та життєвоважливі органи людини; - представляти джерела інформації.

При створенні публікації: - навчитися узагальнювати та систематизовувати знайдений та отриманий матеріал щодо важливості використання комп’ютера в житті людини; - відокремлювати головний матеріал; - розміщувати наукові статті або тези з питання ергономічності робочого простору оператора; - ознайомлювати із результатами опитування лікарів різного фаху щодо питання впливу комп’ютера на здоров’я людини; - створювати реклами навчального закладу, в якому навчаються; - розміщувати вірші учасників проекту, а також цікаву інформацію з життя користувачів персональних комп’ютерів.

При створенні блогу: - навчитися узагальнювати та систематизовувати матеріал щодо впливу комп’ютера на здоров’я людини; - навчитися використовувати зручну системи навігації; - для візуалізації поданого матеріалу навчитися використовувати гіпертекстові посилання, відео, звук, текстові та графічні анімації; - навчаться обговорювати проблеми з однодумцями.

[ред.] Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знать та умінь учнів, а також очікуваних результатів відбувається за допомогою таблиці З-Х-Д. Під час заповнення та ведення свого блогу, який учні ведуть впродовж всього проекту, вони мають використовувати форму оцінювання блогу. Періодичний перегляд та читання їх записів на відповідні коментарі та відгуки дозволяє оцінити розуміння учнів і за потребою скерувати їх навчання в правильне русло. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. Під час підсумкового оцінювання учні обговорюють питання, та презентують свою презентацію, публікацію, блог.

[ред.] Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Учням пропонується перегляд мультимедійної презентації ключові та тематичні запитання, конкретна проблема. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Учитель визначає попередні знання та уміння учнів, а також очікуваних результатів, відбувається за допомогою форми З-Х-Д. На початку проекту учні знайомляться з презентацією керівника проекту та відповідними дидактичними матеріалами: тест на знання вимог до організації робочого місця оператора, розв’язали кросворд, присвячений впливу комп’ютера на життєвоважливі органи людини. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Під час заповнення та ведення свого блогу, який учні ведуть впродовж всього проекту, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу. Періодичний перегляд та читання їх записів на відповідні коментарі та відгуки дозволяє оцінити розуміння учнів і за потребою скерувати їх навчання в правильне русло. Учні об’єднуються в малі групи за інтересами, обговорюють тему групового проекту «Комп’ютер і здоров’я людини», опрацьовують інформацію в шкільній бібліотеці, займаються пошуком матеріалу в підручниках та Інтернет. Наступним кроком – планування дослідження, формулювання гіпотези, виконання дослідницької роботи: соціометричне опитування лікарів різного фаху, створення таблиці, на основі якої засобами електронних таблиць буде побудовано діаграму залежності впливу комп’ютера на здоров’я людей, що звертаються до різних лікарів, опрацювання та адаптація отриманого матеріалу до розміщення в презентації та публікації. o На уроках та в позаурочний час учні знайомляться з програмами Excel, Power Point, Publisher, планують та розробляють сценарій презентацій, публікацій, блогу, створюють презентації оцінювання презентації), публікації (форма оцінювання публікації) та блог, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій та блогів. По завершенню технічних аспектів проекту (створення публікації, блогу, презентації) учні презентують свою роботу в групі один для одного та для гостей – адміністрації навчального закладу, батькам, керівнику проекту, партнерам проекту. Результати проекту будуть опубліковані в черговому випуску шкільної газети «35 канал» та розміщені на сайті нашої школи..

[ред.] Відомості про автора

[ред.] Ім'я, прізвище

Стромило Іван

[ред.] Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики

[ред.] Навчальний заклад

ЗШ І-ІІІ ст. №35 ВМР

[ред.] Місто\село, район, область

м.Вінниця

[ред.] Контактні дані

0976060589

[ред.] Відомості про тренінг

[ред.] Дати проведення тренінгу

23-29.07.2012

[ред.] Місце проведення тренінгу

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

[ред.] Тренери

Пойда Сергій Андрійович

Особисті інструменти