Інформаційна сторінка

Матеріал з Освіта Вінниччини

Перейти до: навігація, пошук

Інформаційна картка учасника ІІ (обласного) туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» 

1. Прізвище, ім’я, по батькові Лозна Наталя Дмитрівна 2. Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Вінницький педагогічний інститут імені М.Островського,1987 рік, вчитель історії та суспільних наук, Вінницький педагогічний інститут,спецфакультет по підготовці психологів 1991 р. 3. Педагогічний стаж роботи 28 років 4. Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту) Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Селище, Літинського району 5. Посада Вчитель історії та правознавства 6. Кваліфікаційна категорія вища 7. Звання Старший вчитель 8. Класи, в яких викладаєте 5,7,8,10,11 9. Посилання на власний Інтернет-ресурс Natalia Loozen 10. Педагогічне кредо « Виховати людину,яка зобов’язана бути щасливою» 11. Інноваційні форми роботи та технології, що використовую на уроках історії.

Уроки-екскурсії Розглядаю як організаційну форму навчання. Саме слово екскурсія вказує на те, що навчальне заняття проводиться поза класом. Урок-гра. Урок-гра та елементи гри на уроках успішно застосовуються при вивченні історії. Вони є цінним засобом виховання й розвитку, активізують психічні процеси, викликають в учнів живий інтерес до процесу пізнання, виробляють у них активну життєву позицію. Урок-конкурс ґрунтується на творчій діяльності учнів. На цих уроках діти отримують радість творчості, а їхні судді матимуть можливість проявити самостійність, уміння оцінювати почуте та грамотно висловлювати свої судження. Урок-інтерв’ю корисний для тих, хто ставить запитання і для тих, хто слухає і для тих, хто відповідає. Урок з груповою формою роботи корисний для всіх учнів, для підвищення ефективності уроків. При формуванні груп враховую психологічну сумісність дітей і бажання працювати разом. Урок-вікторина проводжу в кінці вивчення всієї теми. Урок-семінар, як узагальнення і систематизація вивченого. «Урок-круглий стіл» - слухання певної інформації. Урок-дискусія - це обговорення спірного питання. Відео презентації, які готують учні по даній темі. Навчальні фільми. 12. Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість» (у формі есе обсягом до однієї сторінки).

   Сучасне суспільство вимагає активних особистостей, для яких характерний належний рівень громадської та духовної культури, національна свідомість, повага до історичних здобутків і надбань країни, потреба в активній діяльності на користь суспільства, почуття обов’язку, патріотизм, уміння робити свідомий моральний вибір і давати виважені обґрунтувані оцінки  подіям і фактам. Тому стала учителем історії. В своїй роботі особливу увагу приділяю формуванню в учнів не тільки розвитку особистості, але й як дослідника, патріота-громадянина. Подаю навчальну інформацію, закладаючи інтелектуальний потенціал дитини, виступаю в ролі ідейно-політичного вихователя, формуючи громадську позицію учнів, здійснюючи зв'язок освіти із суспільством. В своїй роботі я керуюсь принципом цінності людської особистості.  Макаренко писав : « …не може бути виховання, якщо не зроблено центральну установку на цінність людини». 

Важливим у практиці є принцип перспективи: сила і краса визначається в людині виключно за типом її ставлення до перспективи. пристрасність і стриманість, уміння виглядати ,невтомним, не засмученим, не розчарованим, до слова до інтонації. Важливу роль приділяю дисципліні. Для цього важливо, що б це була «дисципліна перемоги». Я звертаю увагу на елементи професійної культури: загальну культуру, особистості педагога, педагогічну етику і естетику, гуманізм. Від рівня загальної культури педагога багато в чому залежить рівень культури учнів. Важливою підставою професійної культури педагога є педагогічна етика і естетика. Ядро педагогічної етики любов до дітей. Дотримуюсь принципу « Жити не тільки заради дітей, але й разом із дітьми, розділяючи всі їхні радості й незгоди». Прагну навчити їх бути щасливими. Важливим аспектом професійної етики й моральної культури є педагогічна тактовність. Педагогічний оптимізм, чуйне ставлення до дітей поєдную з вимогливістю. За тепле , чуйне ставлення до них діти платять такою ж теплотою і прихильністю. Отже, головними компонентами моєї педагогічної діяльності є: - Педагогічна позиція і професійно-особистісні якості. - Професійні знання і культура педагогічного мислення. - Професійні вміння і творчий характер діяльності. На мою думку, такі якості актуальні завжди, тому що поки існує суспільство, існуватиме учитель.

Підпис учителя: Лозна Посилання на блог: http://historylityn.blogspot.com/2015/11/normal-0-21-false-false-false-uk-x-none_29.html

Особисті інструменти